İyi yaşamaya çalışmazsak, becerilemeyecek bir şey yok aslında!