Yurttaş olmakla kapıkulu olmak arasında ne kadar fark vardır sizce?
Ya da şöyle sorayım: İnsanlar bu farkı biliyor, hatta daha da ötesinde böyle bir farklılığı gerçekten istiyorlar mı?
#emekli #maaş
Jenerik müziği: Rahman Altın