Öncelikle -mış gibi yapmayı bırakalım bir zahmet ve net olalım:
Bu ekonomi DÜ ZEL MEZ!
Jenerik müziği: Rahman Altın