Hiç evirip çevirmeye lüzum yok, ekonomi Erdoğan ve şürekası için bir bilim dalı değil ve işimiz Allah’a kaldı!