Dünyaya kafa tutmak saygıdeğer bir eylemdir… akılcı bir metodla yalnız…