Hem de her alanda!
Tarımda, ekonomide, insan haklarında…
Hele hele kadın haklarında…
İnanmıyor musunuz?
Aşk olsun…