6 muhalefet liderinin bir ortak metni imzalamasını bırakın, yan yana gelmeleri bile büyük etki yarattı. Bundan sonrası da yavaş yavaş netleşecektir…