Bir devlet kendini nasıl tanımlarsa tanımlasın, o tanımın en net halini bulduğu anayasası fiilen yürürlükten kaldırıldıysa o tanım da fiilen kuru bir iddia haline döner. Jenerik müziği: Rahman Altın