Birini ya da birilerini yok edebilmenin olmazsa olmaz şartı, onu ya da onları güçsüz olduğuna inandırmak. Bugün yapılmaya çalışılan da tam olarak bu. Jenerik müziği: Rahman Altın