Siyasi görüşü uğruna kendinden ilkelerinden ne kadar ödün verebilir insan? Diyelim ki kendinizden vazgeçtiniz, peki evrensel değerlerden ne kadar uzaklaşabilirsiniz?

.