Bu sabah tek bir gündem maddesine bağlı kalmadan soru cevap yaparak konuşacak/ dertleşeceğiz.

.