Bu sabah biraz genel ahlak tanımı üzerine konuşalım mı? Neden derseniz; hayatımıza sürekli olarak sınırlar koyanlar Anayasa gibi herkesi kapsayan sözleşmeler yerine bu tanımı kendilerine yontarak karar veriyorlar çünkü…

.