Giden gidene, kalanlara hayatta başarılar… Sorumlu mu?

Sorumluyu koydunsa bul…

.