Partiyi kuran da batıran da belli ama şimdi bütün ülkeye kurtarma görevi veriliyor. Üstelik herkese “muhafazakar” olmak göreviyle birlikte…