Memurlar için yürütülen pazarlık -beklenildiği gibi- istenilenin yarısının bile alınamamasıyla sonuçlandı. En ağırı da “seyyanen zam” konusunun buharlaşmasıydı… Gelin bu sabah emeğin tarihsel yolculuğuna bakalım biraz ve sendikal mücadelenin demokrasiyle ne kadar ilişkili olduğunu görelim…

.