Bu kadar ciddi ekonomik sorunların olduğu, halkın yarıdan fazlasının açlık sınırının altında debelendiği bir ülkede bu kadar şekilci siyasetten medet ummak nasıl açıklanabilir?
Çaresizlikle tabii…
#seçim #geçim
Jenerik müziği: Rahman Altın