Bugün Türkiye’nin Covid-19’la tanışmasının yıldönümü. Gelin şu ardımızda bıraktığımız yılı bir konuşalım.

.