İstiyorlar ki “Bizim beceriksizliğimiz anlatılmasın.” Baskılıyorlar ki bilimi reddettikleri söylenmesin… ama onlar bildikleri gibi devam etsinler.
Yok öyle yağma!

.